همیشه  ♪ در نظر من اسیر یعنی تو…  !! ♪♪
تویی که با من عاشق همیشه ♪  همبند است…  !! ♪♪

چگونه دل  ♪ بکنم از نگاه زیبایت…  !! ♪♪
دلی که منتظر خنده ای ♪  پر از قند است…  !! ♪♪

هنوز در من ♪  عاشق خدا نمی خندد…  !! ♪♪
هنوز قلب شکسته خود  ♪ خداوند است…  !! ♪♪

عزیزکم  ♪ تو نگاهت همیشه دریایی ست…  !! ♪♪
بگو بهای نگاه تو نازنین ♪  چند است؟!…  !! ♪♪

‍ آمدی  ♪ درد دلم ریخت به دامان غزل…  !! ♪♪
گل شکوفا شده از نم  ♪ نم باران غزل…  !! ♪♪

پنجره باز  ♪ شده رو به هوایی که تویی…  !! ♪♪
عشق دل بسته به گیسوی  ♪ پریشان غزل…  !! ♪♪

آمدی تا  ♪ همه ی شهر بگویند، غزل!…  !! ♪♪
آمدی تا که شوم همدم و  ♪ مهمان غزل…  !! ♪♪

باز کن ♪  غنچه ی لبهای خودت را ای عشق…  !! ♪♪
تا بنوشی قدحی از لب ♪  فنجان غزل…  !! ♪♪

تو همانی ♪  که خیال من تنها بودی…  !! ♪♪
خواب شیرینِ من ای رود ♪  خروشان غزل…  !! ♪♪

سال ها در  ♪ طلبت دور جهان می گشتم…  !! ♪♪
تشنه ی آمدنت بودم و  ♪ عطشان غزل…  !! ♪♪

هیچ کس ♪  حال مرا از غزلم درک نکرد…  !! ♪♪
گرچه شد خون دلم جوهر ♪  دیوان غزل…  !! ♪♪

آمدی عطر ♪  خوشت مست تر از مستم کرد…  !! ♪♪
آمدی تا که شوم یکسره ♪  قربان غزل…  !! ♪♪

حال من با تو چه خوبست ♪  غزل می ریزم…  !! ♪♪
از لبم قافیه ♪  روییده به ایوان غزل…  !! ♪♪

دوستت دارم ♪  تو حس عجیبی دارد…  !! ♪♪
مثل این ست که جان ریخته ♪  در جان غزل…  !! ♪♪

صبح از  ♪ حضور ناب تو معنا گرفته است…  !! ♪♪
خورشید در نگاه تو مأوا گرفته ♪  است…  !! ♪♪

من دلخوشم  ♪ که با تو خزان می‌شود بهار…  !! ♪♪
روزم امید رویش فردا گرفته ♪  است…  !! ♪♪

نقاشی نگاه ♪  تو در واژه های من …  !! ♪♪
نقش دوچشم حضرت عیسا  ♪ گرفته است…  !! ♪♪

یک بیت از  ♪ شکوه تو افتاده در دلم…  !! ♪♪
دل شاعرانه میل تماشا ♪  گرفته است…  !! ♪♪

پیچیده شب ♪  به گیسوی پر پیچ وتاب تو…  !! ♪♪
از تار گیسوان تو یلدا گرفته ♪  است…  !! ♪♪

دلگیرم از  ♪ تمام اگر ها و کاش ها…  !! ♪♪
این سرنوشت ماست که ♪  اما گرفته است…  !! ♪♪

مضمون  ♪ شاعرانه‌ی چشم غزل‌سرات…  !! ♪♪
در واژه های این غزلم  ♪ جا گرفته است…  !! ♪♪